Ga direct naar


Minder mensen, Meer kansen!

3_krimp_in_NLdonderdag 24 mei 2012 14:25

Zeeland is een krimpprovincie. Het onderwerp staat al enige tijd op de agenda en wordt vaak vanuit een negatieve annotatie benaderd. Overigens is het woord “krimp” intussen vervangen door bevolkingsontwikkeling en de uitdaging is het ombuigen van demografische ontwikkelingen.

Tal van onderzoeken en lezingen hebben al plaatsgevonden. Meer en meer wordt duidelijk dat het voor zogenaamde “Krimpregio’s” vooral van belang is de sterke sectoren te benoemen en deze vervolgens te versterken. Voor Zeeuws Vlaanderen is bijvoorbeeld de toeristische sector een economisch gezonde en kansrijke sector om dit doel te bereiken. Om een gezonde toeristische sector nog verder te verbeteren en een extra impuls te geven is een actief regionaal productiviteitsbeleid van belang. Zo wordt de regio als het ware “toekomstproof gemaakt. In Zeeuws Vlaanderen is door ZKA een productiviteitsmonitor uitgevoerd, deze dient als basis voor verdere ontwikkelingen. De monitor heeft eind 2011 plaatsgevonden en de resultaten zijn beschikbaar. Download de presentatie hier.

Op welke manier kan de versterking van een sector plaatsvinden en hoe dat leidt tot werkgelegenheid is voor diverse overheden van belang. Maar ook voor de ondernemers is het interessant om de sector toekomstgericht gezond te houden en door te ontwikkelen. Het creëren van investeringsvermogen is essentieel , rendementen moeten omhoog anders zal er niet geïnnoveerd kunnen worden. Maar het gaat hier niet alleen om economie. Ontwikkelingen in de bevolkingsgroei hebben van te maken met de eigen inwoners en het leefklimaat (waaronder voorzieningen). Het betrekken van de eigen inwoners is een belangrijk aspect bij investeringen; hoe kunnen die ook direct van nut zijn voor de bewoners en hun gewenste voorzieningen niveau. Denk hierbij niet alleen aan het winkelbestand, maar ook aan zorgvoorzieningen en andere maatschappelijke voorzieningen (bv. WMO).

Doel van de masterclass

Het doel is om samen met branches, overheden, onderwijsinstellingen en andere betrokkenen een specifiek (kennis)thema uit te diepen. De masterclass is bedoeld voor zowel brancheverenigingen als beleidsmedewerkers van overheden om meer inzicht te krijgen de mogelijkheden om met behulp van de sterkte economische component(en) van een regio deze nog veel verder te stimuleren en hierin focus aan te brengen: “Stappenplan om te komen tot succesvolle toeristische ontwikkeling”.

Deelname

Deelname aan de masterclass is bedoeld voor genodigden. De uitnodigingen worden deze week verstuurd. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar de masterclass is gebonden aan een maximum hoeveelheid deelnemers (+/- 30)

« Terug

Snelkoppelingen

Bookmark and Share