Ga direct naar


Delta: waar het water rijk is

2012-01 Uitnodiging watersportsymposiummaandag 30 januari 2012 10:38

Watersport speelt in de provincie Zeeland en in het gehele Deltagebied een steeds belangrijkere rol als vrijetijdsbesteding en vormt een versterking van de economie. Het Deltagebied is een van de mooiste watersportgebieden in Nederland, vaak nog onbekend. Landelijk is er een visie ontwikkeld waarin de koers van de waterrecreatie richting de toekomst is uitgezet. Voor de Delta is hiervan een vertaalslag gemaakt en de watersportsector laat zien, dat de Delta dé plek is waar het water rijk is!

Terugblik

Inmiddels kijken wij terug op een geslaagde dag. Na een blik in de Toekomst van de Waterrecreatie door Marja van der Tas, voorzitter SRN, is er, onder haar inspirerende leiding gekeken hoe we in de Delta aan de slag zijn op het gebied van de 8 ambities richting de toekomst. Door de heer Sjoerd Heijning, gedeputeerde Provincie Zeeland, Margot Tempelman, coördinator Kenniscentrum Kusttoerisme en Geert Dijks, HISWA Vereniging is dit aan de hand van een aantal ambities uitgebeid toegelicht en besproken. Conclusie is dat er al veel gebeurt in de Delta. Er zijn ook een aantal bedreigingen genoemd, onder andere de decentralisatie en de borging van het doorgaande Recreatie Toervaartnet in het beleid.

 In het tweede deel hebben de deelnemers kennis kunnen maken met een aantal van de vele initiatieven die in de Delta spelen:

  • Han Verheijden, ZKA Consultancy, heeft een inspirerend verhaal verteld over kansen voor het vermarkten van de Delta als hét gebied voor.
  • Marja Noordhoek, Sport Zeeland, geeft aan dat er kansen zijn in de combinatie (Water)Sport en (water)Toerisme.
  • Herbert van Oord, HISWA Vereniging, is ingegaan op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de competenties voor de ondernemer in de watersportindustrie.
  • Martin Eijkelhof, Provincie Noord Brabant, heeft verteld over de ontwikkelingen van het Volkerak: de (water)poort voor de Delta.
  • Patrick Polie, Promotie Zeeland Delta, is ingegaan op de promotie van de Delta, De Deltagids, maar ook de achterliggende gedachtengang.

In het laatste deel is het project “Bemanning paraat voor Water Rijk” afgesloten door Rowena van der Maat. Bij de afsluiting van dit project zijn een aantal producten gerealiseerd. Deze zijn gepresenteerd en de borging in de bestaande organisaties weergegeven, onder andere de winterschool en de minor watersport zijn reeds in het onderwijs van de Scaldis Academy opgenomen en de Vaarroutekaart is blijvend opgenomen in de Deltagids. Daarnaast is, om de watersport nog meer op het netvlies te krijgen, het boekje “Daarom Watersport” geproduceerd. Het ontstaan en de boodschap van dit boekje is nader toegelicht door Rob Vrolijks. Dit eerste exemplaar is uitgereikt aan dhr Heijning met de boodschap over de betekenis van de watersport in de volle breedte. Meer over het boekje leest u hier.

Tot slot is er een terugkoppeling gegeven van reacties vanuit de zaal, ingevuld op de ambitie-kaartjes. Enkele aanwezigen geven aan dat het onderlinge verband tussen de vele projecten onduidelijk is. Het watersportloket heeft hierin een rol om vragen over de samenhang en mogelijke afstemming te beantwoorden. Er ligt een opgave de gezamenlijke (toekomst)agenda waterrecreatie in de Delta te bewaken en af te stemmen. Het Watersportloket zet zich daarvoor in, onder andere door het organiseren van deze bijeenkomst.

Al met al een volle middag waarin veel verbindingen gemaakt zijn. Hetzij aansluiting met bestaande initiatieven, hetzij aansluiting met inspirerende mensen waardoor er nieuwe samenwerking ontstaat. Het netwerken aan het eind van het symposium was dan ook een goede afsluiting.

 

Programma

13.00  Ontvangst 
13.30 Welkom 
13.35   Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 Nationaal
Marja van der Tas, voorzitter Stichting Recreatietoervaart Nederland 
14.00  Toekomstvisie Waterrecreatie in de Delta
Margot Tempelman, Kenniscentrum Kusttoerisme, en Geert Dijks, HISWA Vereniging  
14.30  Pauze
15.15  Waterrijke hoogtepunten 
In een carrousselvorm maakt u kennis met 5 initiatieven:
 

> Kansrijke PMC's in de Delta
   Han Verheijden, ZKA

 

> Watersport en toerisme, een prima combinatie 
   Marja Noordhoek, Sport Zeeland

 

> Professionalisering van de sector (winterschool)
   Herbert van Oord, HISWA Vereniging

 

> Waterpoort; toegang tot de Delta
   Martin Eijkelhof, Provincie Noord-Brabant

 

> De Delta: hét watersportcentrum
   Patrick Polie, Promotie Zeeland Delta

17.00  Bemanning paraat voor Water Rijk
Afsluiting en een nieuw begin
18.00  Waterrijke netwerkborrel 

 

Locatie

HZ University of Applied Sciences
Edisonweg 4 in Vlissingen

Benieuwd naar de andere deelnemers? Bekijk de deelnemerslijst hier.


 

 

« Terug

Snelkoppelingen

Bookmark and Share