Ga direct naar


Watersport: Promotie in het buitenland

donderdag 10 november 2011 10:00

Op donderdag 10 november vond de derde en laatste bijeenkomst plaats in een reeks van themabijeenkomsten uit het project Bemanning paraat voor Water Rijk. We waren te gast bij Tip Top Sailing in Willemstad. Deze laatste bijeenkomst ging, zoals aan het begin van het project door ondernemers bepaald, in op de promotie van de Delta als watersportbestemming in het buitenland. Hoe pak je dat aan? Gaan we gewoon naar de beurs en vertalen we onze website, of komt er méér bij kijken? Tijdens deze bijeenkomst hebben drie gastsprekers vanuit hun expertise handvatten geboden voor de aanpak voor promotie in het buitenland.

            

Rowena van der Maat (projectleider Bemanning Paraat voor Water Rijk) opende de bijeenkomst met een inleiding met een korte terugblik op het project Bemanning Paraat voor Water rijk; wat hebben we gedaan en wat staat er nog op de planning? Er is kort stilgestaan bij de resultaten van het project, onder andere de vaarroutekaart en de winterschool. Daarnaast zijn andere initiatieven in de regio belicht. Dit draagt allemaal bij tot versterking van de regio als watersportgebied. Hoe gaan we dit nu in het buitenland promoten? Hoe krijgen we het buitenland zover om de Delta als watersportbestemming te ontdekken? Bekijk de powerpoint van Rowena hier.

Remco Wachelder, docent marketing bij NHTV Breda, was de eerste spreker met zijn verhaal Promotie: terug naar de basis.
In het Deltagebied is een grote diversiteit aan wateren. Zeeland kent alle pistes, voor ieder wat wils. Dit is een USP voor het gebied. Dit kan uitgedragen worden naar het buitenland maar hoe doen we dat? Er moet gekeken worden naar wie de buitenlandse markt is. Belangrijk is dat dé buitenlandse markt niet bestaat. Iedere markt heeft zijn eigen kenmerken. Er zal dus gesegmenteerd en gepositioneerd moeten worden. Bij segmentatie wordt de markt opgedeeld om zo samenhangende groepen consumenten te onderscheiden. Op deze manier kan ingespeeld worden op de wensen van die specifieke groep. In het verleden werd vooral gesegmenteerd op basis van demografische kenmerken (leeftijd, gezinssamenstelling), tegenwoordig wordt vooral ingedeeld naar lifestyle en motieven. Voor welke lifestyle of welk vakantiemotief heeft de Delta het meest te bieden? Vervolgens moet de Delta gepositioneerd worden. Hierbij is het essentieel dat je je inleeft in de gedachten van je klant en dat je jezelf onderscheidt van de concurrent.

Bij de overstap naar de internationale markt ga je communiceren met een doelgroep die anders is dan je eigen doelgroep. Een veelgemaakte fout is het rechtstreeks vertalen van de boodschap die je ook in eigen land gebruikt. Maar cultuurverschillen en taal kunnen hier roet in het eten gooien, zoals dit filmpje illustreert. Welke communicatiemiddelen moeten gebruikt worden? De boodschap moet de aandacht trekken en moet overkomen bij de doelgroep. Voor iedere doelgroep zal er een eigen boodschap moeten zijn waarbij het gaat om een combinatie van zenden en ontvangen = communiceren! De promotiemix kan hiervoor ingezet worden. Aan de verschillende communicatiemiddelen zitten verschillende voor- en nadelen verbonden.

Vervolgens schetste Wendy Weijdema van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) een beeld van de watersport campagne. Deze campagne is een van de thema's waarmee NBTC Nederland in het buitenland vermarkt.

De PMPC (product-markt-partner-combinatie) Watersport is voortgekomen vanuit een lobby van verschillende provincies (Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Flevoland) en HISWA. Voor de campagne is er een briefingstraject geweest waarbij de definities, kaders en campagnevoorstel in grote lijnen besproken zijn. Allereerst is de markt afgebakend. Het gaat om watersport of waterbeleving met hierin een tweedeling tussen bootvakanties en niet- bootvakanties. De belangrijkste markten voor watersport en waterbeleving zijn Nederland, Duitsland en België. De campagne is voornamelijk gericht op de Duitsers en Belgen. De doelgroep is vervolgens nader bepaald met behulp van een indeling naar lifestyle. Deze lifestylegroepen zijn in Nederland hetzelfde als in Duitasland en België, maar de grootte van de groepen verschilt wel per land. De deelnemers herkenden hun gasten in de gekozen lifestylegroepen.

Vanuit het onderzoek is er gekeken naar wie men wil bereiken. Hiervoor is een “brand framework” opgesteld, dit vormt de uitgangspunten voor communicatie naar de buitenlandse markt.

Uit onderzoek is gebleken dat Nederland als watersportland nog te onbekend is. Eerste doel is dan ook zorgen dat men voor watersport naar Nederland komt, naar welke regio is op dit moment minder van belang. Doel van de watersportcampagne is om binnen 3 jaar 5% meer Duitse en 3% meer Belgische watersporters aan te trekken. De focus ligt in Duitsland, omdat de potentie van de Duitse markt groter is dan de Belgische markt.

Voor zowel de Duitse markt als de Belgische markt worden er verschillende communicatiemodellen gehanteerd. Beleving staat centraal, maar het mediagedrag van bepaalde lifestylsegmenten is in Nederland anders dan in Duitsland en België. Zo wordt in Nederland wordt veel online gecommuniceerd, in Duitsland en België is dit (nog) niet het juiste middel.

In het najaar van 2011 is er een bereiksmeting gehouden om het effect van het eerste jaar van de campagne te meten. Vooral het bereik in Duitsland was groot: 24% van de doelgroep heeft de campagne gezien en van hen heeft 72% actie ondernomen: de campagnesite bezocht, informatie aangevraagd of zelfs al een bezoek gebracht aan Nederland. In Vlaanderen was het bereik minder groot. Op basis van deze cijfers wordt de campagne verder aangescherpt voor de komende jaren.

Robert Holmes van Macavity Projecten ging in de derde en laatste presentatie in op het onderwerp “agentschappen in het buitenland: een oplossing?”.

De jachtverhuur lijkt een kleine rol te hebben in de totale watersportindustrie, het vertegenwoordigt 20% van het regionale “yachting” product en slechts 4% van de werkgelegenheid. Desondanks vervult de jachtverhuursector een belangrijke rol in de keten ter versterking van het totaalproduct. Schematisch kan een “loopbaan” van een watersportconsument immers als volgt worden weergegeven:

Zeilschool > Jachtverhuur > Koop > Ligplaats in jachthaven > Reparatie en onderhoud

Door het stimuleren deze schakel zal er dus een versterking van de keten en de latere schakels in de keten kunnen optreden. De jachtverhuurders hebben dus een sleutelpositie in de sector. Hoe kunnen zij bijdrage aan de versterking van de Delta als watersportbestemming? Wat is hun ambitie? Thema van vandaag is promotie in het buitenland. In hoeverre kunnen agentschappen bijdragen aan het bereiken van de buitenlandse markt?

Het vermarkten van een toeristisch watersport product is niet te vergelijken met het vermarkten van een bus Pringles of een tube tandpasta. Nee, het vermarkten van een toeristisch product vereist meer dan enkel de traditionele 4 P’s (product, prijs, plaats en promotie) er zal ook gekeken moeten worden naar de 4 P’s die speciaal ontwikkeld zijn voor het vermarkten van een toeristische product; partnerschap, personen, pakketreizen en programma’s. Deze extra P’s moeten strategisch ingezet gaan worden om een totaal pakket te kunnen aanbieden aan een (buitenlandse) agentschap.

Macavity Projecten maakt gebruik van de onderstaande beschrijving van het verhuurproces:

Marketing > Sales > Contractfase > Huurperiode > Nagenieten

Het antwoord op de vraag “zijn agentschappen in het buitenland een oplossing” blijkt niet zo eenvoudig te beantwoorden. Gebruikmaken van buitenlandse agentschappen zou een bijdrage kunnen leveren, maar wellicht voor een te klein onderdeel in het complete verhuurproces, namelijk de Sales. Dit wordt nader uitgewerkt in de Quickscan Businesscase Agentschappen, die binnen het project Bemanning paraat voor Waterrijk in december 2011 wordt opgeleverd.

        

Aansluitend aan de presentaties gaf Paul-Michiel Koning van TipTop Sailing een levendige uitleg over het bedrijf en de samenwerking tussen de verschillende bedrijven rondom de haven, met een rondleiding door de haven. Daarna wordt afgesloten met een netwerkborrel, waarbij alle informatie nog eens uitgebreid besproken werd.

        

Foto's: Bob Bronshoff fotograaf

Geïnteresseerd in de deelnemers? Bekijk de deelnemerslijst.

 

Vorige bijeenkomsten
Informatie over de vorige bijeenkomsten vindt u hier:
18 november 2010 - Estuariene Dynamiek
16 maart 2011 - De toekomstige watersporter - Een kijkje in de glazen bol

  

Bemanning paraat voor Water Rijk is een project van:

 

Bemanning paraat voor Water Rijk wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Pieken in de Delta Zuidwest-Nederland:

 

« Terug

Snelkoppelingen

Bookmark and Share