Ga direct naar


Inspiratie: Benut de ideeën van je gast!

7_nov_logomaandag 07 november 2011 17:15

Op maandag 7 november vond de vijfde en laatste sessie van de inspiratiereeks plaats. Het onderwerp van deze inspiratiereeks was co-creatie en crowdsourcing. Consumenten willen graag meedenken over het product dat zij kopen en dankzij alle nieuwe media wordt dat steeds eenvoudiger. Hoe pak je dat aan en hoe kun je die ideeën gebruiken om met jouw bedrijf of regio beter op de wensen van de gast in te spelen? Tijdens deze sessie was Jaap van der Linden van ANWB onze inspiratiebron.

Met 4 miljoen leden is ANWB is de grootste vereniging van Nederland. In 2011 ontwikkelde ANWB "Het Land van ANWB", waar de leden zelf hun leukste dagjes uit met elkaar konden delen. Hiermee creëert ANWB een platform voor en door leden. Jaap van der Linden is uitgeefmanager Vakantie en Vrije tijd en tijdens dit inspiratiediner vertelde hij over de totstandkoming van Het Land van ANWB, een ultiem voorbeeld van co-creatie en crowdsourcing in het domein vakantie en vrije tijd bij ANWB. U kunt zijn presentatie hier bekijken.
 

ANWB is vooral bekend in het werkgebied mobiliteit, o.a. vanwege de Wegenwacht. Maar bij oprichting was ANWB vooral gericht op de vrije tijd, als Nederlandse Wielrijders Bond. Vrije tijd is nog steeds één van de werkgebieden van ANWB, maar qua omzet het kleinst. Toch liggen hier volop kansen, het aanbod in de vrijetijdsmarkt is immers erg versnipperd en consumenten zijn altijd op zoek naar informatie.

ANWB onderscheidt drie subdomeinen binnen het domein Vrije tijd: dagje uit, weekend weg en buitenhobby. Onder buitenhobby verstaat men wandelen, fietsen en watersport, de consument kent deze activiteiten van ANWB. Voor het domein dagje uit is in 2011 Het Land van ANWB gecreëerd. Hiermee wil de ANWB in samenwerking met haar leden de grootste database met uitjes ontwikkelen.

Het Land van ANWB is vrij bescheiden geïntroduceerd, alleen via de eigen media zijn Nederlanders gevraagd om hun leukste dagje uit in te voeren in de database. Het aantal inzendingen overtrof alle verwachtingen; er werd gestreefd naar 1500, maar uiteindelijk werden 10.000 uitjes toegevoegd door leden. Aangezien leden regelmatig dezelfde uitjes invoerden, bleven er na ontdubbeling 4.000 uitjes over.

Vervolgens werd de verkiezing Het leukste uitje van Nederland georganiseerd. Wederom kwamen er veel meer reacties dan verwacht, ruim 60.000 stemmen. Per provincie werd het leukste uitje gekozen en er was één landelijke winnaar. Hoewel De Efteling geen verrassende winnaar was, waren er op provinciaal niveau wel verrassingen; zoals een kinderboerderij in Friesland, het vestingstadje Bourtange in Groningen en Vlindertuin De Berkenhof in Zeeland. Alle winnaars bieden nu voorrechten aan ANWB-leden. In sommige gevallen is dit een korting, maar aangezien kortingen via websites als Groupon en Vakantieveiling.nl al gemeengoed zijn, wordt vooral gezocht naar speciale voorrechten, zoals exclusieve premières e.d. Op deze manier krijgt het lidmaatschap van ANWB een bijzondere meerwaarde, ook in het domein Vrije tijd.

In 2012 wordt Het Land van ANWB als overkoepelend thema gebruikt voor alle ANWB-activiteiten in het domein Vrije tijd. Informatie verzamelen door en voor leden blijft centraal staan. Door de ervaringen in 2011 wordt de aanpak iets aangepast. Zo worden leden gevraagd om betere en completere informatie aan te leveren over de uitjes, om de redactiewerkzaamheden door ANWB te vereenvoudigen en verminderen. Ook zoekt men de samenwerking met koepelorganisaties zoals monumentenstichting, kastelenvereniging voor het uitbreiden van de database. Hierbij wordt wel altijd duidelijk in beeld gebracht wie de bron is van het uitje: leden of een zakelijke organisatie.

 

 

Aan tafel werd gediscussieerd over deze case. In hoeverre is een website als Het Land van ANWB gewenst? Er is een groep consumenten die inderdaad geholpen wil worden bij de zoektocht naar leuke uitjes en daarbij vertrouwt op het merk ANWB. Bovendien kan de website de bekendheid van kleinere attracties vergroten. Maar vraag is ook hoe consumenten kunnen zoeken in een database, komen niet altijd de grotere / mainstream activiteiten naar boven in een zoekopdracht? Hoe komen de bijzondere uitjes in beeld? Hoe ga je om met specifieke doelgroepen? Zeker bij een verkiezing van het leukste uitje bestaat het risico dat ‘de massa regeert’ en kwantiteit boven kwaliteit gaat.

Verder werd gesproken over user generated content (door consumenten aangeleverde informatie) in het algemeen. Nadeel daarbij is altijd dat de afzender onbekend is. Het oordeel van een persoon is erg afhankelijk van diens verwachtingen en motieven: een kunstliefhebber zal anders over een museum oordelen dan een gemiddelde toerist. Websites als Zoover spelen hier al op in door gebruikers profielen te laten aanmaken, zodat andere bezoekers van de website de scores beter kunnen waarderen.

Het Land van ANWB is - net als bijvoorbeeld Zoover - een voorbeeld van een platform waar consumenten hun mening over vakanties of uitjes kunnen delen. Daarnaast kunnen ook individuele bedrijven gebruik maken van de input van consumenten. Aan tafel kwam het voorbeeld van Transavia voorbij. Dat bedrijf lanceerde begin 2011 de campagne “Transavia zoekt slogan”. De vliegmaatschappij ontving tienduizenden inzendingen en organiseerde een interactieve en multimediale campagne om de leukste slogan te kiezen. Ook Transavia werd overweldigd door de reacties en kreeg zelfs te maken met een groepje consumenten dat online een actieve anticampagne voerde omdat zij het niet eens waren met de gekozen aanpak. Door deze consumenten te ontvangen in de hangar van Transavia en mee te laten denken werden zij later zelfs ware ambassadeurs. De spin off van deze campagne was enorm groot en Transavia gaat ook in de toekomst vaker gebruik maken van de ideeën van de consument.

Er zijn dus volop mogelijkheden voor bedrijven om via co-creatie en crowdsourcing de gast te laten meedenken over het product. Belangrijk is om voorbereid te zijn op grote aantallen reacties en tijd te maken om al deze reacties ook daadwerkelijk te gebruiken. Consumenten denken graag mee, maar verwachten dan ook wel dat hun input serieus genomen wordt.

 

 

Locatie

Het vijfde inspiratiediner vond plaats in het Zeeuws Museum in Middelburg. Het museum - dat in oktober 2011 haar 50 jarig bestaan viert - is gevestigd in de historische Abdij van Middelburg en vormde daarmee een waardige locatie voor het slot van deze inspiratiereeks.

 

 

 

De inspiratiereeks werd georganiseerd door Kenniscentrum Kusttoerisme en Toerisme Vlaanderen.

 

De inspiratiereeks wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het programma Pieken in de Delta Zuidwest-Nederland.

« Terug

Snelkoppelingen

Bookmark and Share