Ga direct naar


Europees geld voor innovatieproject toerisme PROFIT

Interreg 2 Zeeën-logovrijdag 26 augustus 2016 15:02

Deze zomer heeft het Interreg-programma 2 Mers/Seas/Zeeën het project PROFIT goedgekeurd. PROFIT is een internationaal project, gericht op het stimuleren van innovatie bij MKB in de toeristische en vrijetijdseconomie. In Zeeland nemen HZ University of Applied Sciences en Economische Impuls Zeeland deel aan het project, er wordt samengewerkt met partners uit Vlaanderen, Noordwest-Frankrijk en Zuidoost-Engeland.

MKB-ondernemers in de vrijetijdseconomie willen graag concrete handvatten om te kunnen innoveren: praktische instrumenten en kennis die zij direct kunnen gebruiken in hun bedrijfsvoering. PROFIT streeft ernaar deze randvoorwaarden te creëren; PROFIT staat dan ook voor PROfessional Framework for Innovation in Tourism.

Enerzijds gaat het in PROFIT om het beter begrijpen van de gast, door allerlei data over consumentengedrag bijeen te brengen en te ontsluiten voor de ondernemer. Vanuit allerlei bronnen wordt data over consumentengedrag bijeengebracht, deze big data wordt geanalyseerd en op eenvoudige wijze ontsloten voor MKB-ondernemers via een grensoverschrijdend ICT-platform. De kennis en expertise van de HZ op het gebied van big data (en hoe je dit kunt benutten voor innovatie) wordt ingezet in alle deelnemende regio’s. Met PROFIT kunnen we een belangrijke stap vooruit zetten voor de Digitale Zeeland Experience.

Anderzijds gaat het in PROFIT om het daadwerkelijke innovatieproces, gebaseerd op de verkregen klantkennis enerzijds en het DNA van de regio anderzijds (voor Zeeland is dat natuurlijk LAND IN ZEE!). Dit innovatieproces wordt ondersteund door allerlei concrete innovatietools, zoals coaching, trainingen, workshops etc. Deze activiteiten worden uitgevoerd door Economische Impuls Zeeland, de HZ heeft hierin een ondersteunende rol.

PROFIT gaat per 1 oktober 2016 van start en heeft een looptijd tot en met september 2019. Het totale projectbudget voor de Zeeuwse partners is € 688.350, waarvan 60% gefinancierd wordt uit Europese middelen.

Wij zijn erg blij met de toekenning van dit project en kijken er naar uit om aan de slag te gaan!

« Terug

Snelkoppelingen

Bookmark and Share