Ga direct naar


Natuur en gast verdienen elkaar

Wandelen Werkatelier IVNvrijdag 08 april 2016 15:54

Nieuwe ontwikkelkansen voor toerisme liggen vaak in de verbinding met andere sectoren. Een heel logische verbinding is die met natuur. Gasten komen vanwege natuur en landschap naar een gebied, maar het is nog niet altijd makkelijk om als gast die natuur ook echt te beleven.

Daarom organiseert Kenniscentrum Kusttoerisme in samenwerking met IVN drie werkateliers om zo nieuwe verbindingen tussen natuur en toerisme te stimuleren. Deze werkateliers worden mogelijk gemaakt door DuurzaamDoor. Doel is het creëren van producten en diensten, waarvan de natuur, ondernemers en gasten allen evenveel kunnen profiteren.

Afgelopen woensdag heeft het eerste werkatelier plaats gevonden. In dit werkatelier is op een inspirerende en creatieve wijze samen met toeristische ondernemers, natuurorganisaties, gidsen en overheden nagedacht over verdienkansen voor gast en natuur in het gebied 'De Manteling' op Walcheren.

Via de methodiek ‘Service Design’ is in groepen nagedacht over natuurgerichte recreatieve activiteiten voor specifieke doelgroepen. Dit resulteerde in veel inspirerende ideeën en een groot aantal kansrijke producten waar ondernemers en belanghebbenden in het gebied mee aan de slag kunnen.

Het volgende werkatelier vindt plaats op dinsdag 10 mei in ’t Zwin (West-Zeeuws-Vlaanderen). Dit werkatelier zal in het teken staan van de Zwin Regio. Voor dit werkatelier kunt u zich tot vrijdag 6 mei aanmelden door een e-mail te sturen naar info@kenniscentrumtoerisme.nl.

Het laatste werkatelier van deze reeks vindt plaats op dinsdag 31 meil (locatie wordt nader bekend gemaakt). Dit werkatelier zal in het teken staan van het gebied Schouwen-Duiveland en Grevelingen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar info@kenniscentrumtoerisme.nl.

         

« Terug

Snelkoppelingen

Bookmark and Share