Ga direct naar


Bezoekers tevreden over onthaal aan de Zeeuwse kust

Gastvij ontvangen(voorkant)donderdag 10 maart 2016

Parkeren maakt een belangrijk onderdeel uit van de (strand)beleving van de Zeeuwse kust. Er is echter maar weinig inzicht in de wensen en behoeften van gebruikers van parkeerterreinen en strand. Daarom hebben Kenniscentrum Kusttoerisme, NV Economische Impuls Zeeland, VVV Zeeland en Stichting Strandexploitatie Veere in de zomer van 2015 onderzoek gedaan naar de waardering en behoeften van gebruikers. De resultaten van dit onderzoek staan beschreven in het rapport Gastvrij ontvangen aan de Zeeuwse kust

Dit onderzoek is een vervolg op het rapport Kansen voor een gastvrij onthaal in Zeeland (2015) waarin ideeën voor verbetering van de kwaliteit en beleving van parkeerterreinen naar voren kwamen. Nu is aan bezoekers gevraagd hoe zij de voorzieningen op de parkeerterreinen en het strand ervaren. Uit het onderzoek, op tien parkeerterreinen aan de Zeeuwse kust, blijkt dat de huidige bezoekers, zowel Zeeuwen als (buitenlandse) toeristen, over het algemeen tevreden zijn. Kansen voor een (nog) gastvriendelijker onthaal liggen vooral op het gebied van duidelijke bewegwijzering en informatie, betaalgemak, service en horecavoorzieningen. Ook koppeling met alternatieve vervoermiddelen waarbij het parkeerterrein kan fungeren als start- en eindpunt van een dagje Zeeuwse kust kan op een aantal locaties kansrijk zijn.

De uitkomsten van dit gebruikersonderzoek leveren input voor een integrale visie op ‘Onthaal aan de kust in Zeeland’, waaraan Economische Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en VVV Zeeland, gezamenlijk met andere partijen, in 2016 verder zullen werken.

« Terug
Snelkoppelingen

Bookmark and Share