Ga direct naar


Strandovergangen 2.0

Strandovergangen 2.0.vrijdag 15 januari 2016

Nieuwe inspiratie voor strandovergangen

Veel bezoekers komen naar Zeeland voor een dagje strand. De toegang naar het strand, via een strandovergang, vormt daarbij het startpunt. De huidige strandovergangen voldoen prima, maar zouden wel meer inspiratie en beleving kunnen bieden aan de gasten.

Naar aanleiding van de verkenning rondom parkeeronthaallocaties (Kansen voor een gastvrij onthaal in Zeeland), hebben Zeeuwse kustgemeenten aangegeven graag gezamenlijk op te trekken rondom het onderwerp strandovergangen. Daarom heeft Kenniscentrum Kusttoerisme samen met NV Economische Impuls Zeeland en VVV Zeeland een inspiratiebijeenkomst ‘Innovatieve Strandovergangen’ georganiseerd.

Gemeenten Schouwen-Duiveland, Sluis, Veere, Noord-Beveland en Goerree-Overflakkee hebben gezamenlijk nagedacht over de vernieuwende invulling van strandovergangen.

Naast inspiratie, van onder meer Ro&Ad Architecten, hebben de aanwezigen nagedacht over de (vernieuwende) invulling van strandovergangen in hun gemeenten. Uitgangspunt daarbij was het gemeentelijke DNA als onderdeel van LAND IN ZEE! Hierdoor wordt iedere strandovergang een unieke plek, maar wel herkenbaar als onderdeel van de Zeeuwse kust.

De inspiratievoorbeelden die tijdens de bijeenkomst zijn besproken, de ontwikkelingen en ideeën per gemeente en een aantal algemene aanbevelingen worden beschreven in het rapport ‘Strandovergangen 2.0’ wat u hier kunt bekijken.

We hopen hiermee te inspireren om (verder) te werken aan innovatieve strandovergangen aan de (Zeeuwse) kust.

« Terug
Snelkoppelingen

Bookmark and Share