Ga direct naar


Fietsknooppuntensysteem 2.0

382415_2853440555219_1699966408_ndonderdag 19 december 2013

Als onderdeel van de businesscase recreatieve infrastructuur is fietstoerisme een belangrijk speerpunt van Provincie Zeeland. Het huidige fietsroutenetwerk is aangelegd in 2006 en groot onderhoud van het netwerk is nodig. Provincie Zeeland en Routebureau Zeeland willen dit moment aangrijpen om het huidige netwerk tegen het licht te houden en op een aantal punten te herzien. Het netwerk maakt niet altijd gebruik van de mooiste routes. Bovendien zijn sindsdien een aantal nieuwe fietspaden (bijv. buitendijks) aangelegd die een goede toevoeging zouden zijn aan het netwerk.

Voordat zo’n herziening kan plaatsvinden, is het echter nodig om de wensen van fietsers enerzijds en de bij het fietsroutenetwerk betrokken partijen anderzijds in beeld te brengen. Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in opdracht van Provincie Zeeland en in samenwerking met Routebureau Zeeland in kaart gebracht op welke wijze het huidige fietsknooppuntennetwerk kan worden verbeterd om nog beter tegemoet te komen aan de wensen van de gebruiker. Er zijn verschillende focusgroepen georganiseerd met de gebruikers, de vrijwilligers, de onderhoudsmedewerkers, ondernemers en tot slot de gemeenten en Provincie Zeeland.
Het eindresultaat is een kaart van het ideale fietsknooppuntennetwerk, als het ware “de droomkaart”. Routebureau Zeeland gebruikt dit als basis voor hun gesprekken met beheerders en overheden over de herziening van het fietsroutenetwerk.

Hier kunt u het rapport vinden waarin de uitgangspunten voor dit ideale fietsknooppuntennetwerk worden toegelicht.

« Terug
Snelkoppelingen

Bookmark and Share