Ga direct naar


Vrijetijdsbesteding in de Delta 2012

vrijetijdsbesteding in de Deltadinsdag 20 maart 2012

Het consumeren van vrijetijdsactiviteiten levert een grote bijdrage aan onze economie. Voor consumenten blijkt vrije tijd een belangrijke tegenhanger te zijn voor de gejaagdheid van alledag. Vaak wordt een plezierige invulling van vrije tijd geassocieerd met kwaliteit van leven. Bovendien biedt de manier waarop vrije tijd doorgebracht wordt mogelijkheden om zichzelf te ontplooien. Ook vanuit de overheid en het bedrijfsleven is er volop aandacht voor de vrijetijdssector. De invulling van vrije tijd vraagt enerzijds om ruimte en regelgeving en biedt anderzijds mogelijkheden tot profilering. In een samenleving waarin voor een relevant deel van de bevolking vrije tijd een schaarser goed wordt dan geld wordt het marktdenken in de vrijetijdssector steeds belangrijker en is een vrijetijdsindustrie ontstaan die zich nog altijd ontwikkeld. De behoefte aan informatie over de wijze waarop de Nederlander de vrije tijd doorbrengt is dan ook aanwezig.

Deze themapublicatie “Vrijetijdsbesteding in de Delta” van Kenniscentrum Kusttoerisme biedt u inzicht in de tijdbesteding van Nederlanders, zoomt dan verder in op de besteding van hun vrije tijd en strijkt dan neer in de Delta om in te gaan op uitstapjes in de regio en uitstapjes van mensen uit de regio.

Download hier het Themarapport Vrijetijdsbesteding in de Delta 2012

« Terug
Snelkoppelingen

Bookmark and Share