Ga direct naar


Vrijetijdsbesteding in de Delta

Themarapport 2010-01 Vrijetijdsbesteding in de Deltavrijdag 01 januari 2010

Eind 19e eeuw werd vrije tijd door de werkenden opgevat als resttijd. Vrije tijd was belangrijk voor mensen, maar pas ver nadat zij voorzien waren van baan en inkomen. Steeds duidelijker is dat vrije tijd meer is geworden dan dat. Men wordt steeds veeleisender ten aanzien van de invulling van de vrije tijd, is bereid daarvoor verder te reizen én vooral ook veel geld te besteden. Het aanbod van mogelijkheden om de vrije tijd mee in te vullen is in de afgelopen jaren dan ook enorm toegenomen en de economische betekenis is evenredig meegegroeid. De uitgaven van Nederlanders aan vrije tijd bedragen jaarlijks tientallen miljarden euro's en zijn daardoor een belangrijke bron van werkgelegenheid. Deze themapublicatie "Vrijetijdsbesteding in de Delta" van het Kenniscentrum Kusttoerisme biedt u inzicht in de tijdbesteding van Nederlanders, zoomt dan verder in op de besteding van hun vrije tijd en strijkt dan neer in de Delta om in te gaan op uitstapjes in de regio en uitstapjes van mensen uit de regio.

Themarapport Vrijetijdsbesteding in de Delta

« Terug
Snelkoppelingen

Bookmark and Share