Ga direct naar


Dutch Divers' Delta

voorkant duikvrijdag 01 april 2011

In dit themarapport wordt aan de hand van de resultaten van een internationaal marktonderzoek ingegaan op de kansen met betrekking tot de onderwatersport in Zeeland. Het eerste deel geeft achtergrondinformatie over het uitgevoerde marktonderzoek, waarna in deel 2 de belangrijkste onderzoeksresultaten worden besproken. Tot slot wordt in het derde deel aangegeven op welke manieren het groeipotentieel van Zeeland als Dutch Divers’ Delta door beleidsmakers, (duik)ondernemers en duikverenigingen kan worden benut.

Dit themarapport is een uitgave van de Nederlandse Onderwatersport Bond en het Kenniscentrum Kusttoerisme en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Pieken in de Delta Zuidwest-Nederland. Met dit rapport wordt een bijdrage geleverd aan de kennis over ontwikkelingen in de toeristische en vrijetijdssector in Zuidwest-Nederland.

Themarapport Dutch Divers' Delta

« Terug
Snelkoppelingen

Bookmark and Share