Ga direct naar


Een verkenning naar de impact van toerisme op voorzieningen in Zeeland

BrandweerTuesday 14 January 2020 08:59

Recentelijk maakt toerisme steeds vaker onderdeel uit van het publieke debat. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over bezoekersdruk. Om deze discussies te voeren op basis van feiten in plaats van emoties is het belangrijk om de impact van toerisme nog beter in beeld te brengen, zodat zowel politiek als inwoners hierover correct en zorgvuldig geïnformeerd kunnen worden. Vaak wordt de impact van toerisme uitgedrukt in economische indicatoren zoals omzet, groei en volume, maar toerisme raakt meerdere onderdelen van onze samenleving. Het is daarom zaak de impact van toerisme in een breder kader te plaatsen. Een kader waarin zowel stil wordt gestaan bij een sociaal, cultureel, economisch als milieu perspectief.

Om inzicht te krijgen in de impact van toerisme op de voorzieningen in Zeeland heeft Kenniscentrum Kusttoerisme kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Op basis van zestien semigestructureerde interviews met vertegenwoordigers van voorzieningen in Zeeland is onderzocht welke elementen van toerisme effect hebben op deze voorzieningen. Tevens is onderzocht wat voor soort impact zij ervaren.

Benieuwd naar de impact van toerisme op de Zeeuwse voorzieningen? Bekijk dan hieronder een korte video of klik hier voor de volledige rapportage. 

« Back

Snelkoppelingen

Bookmark and Share