Ga direct naar


Hotelmarkt onder de loep

marten-bjork-HotelThursday 11 July 2019

Binnenkort gaat een uitgebreid onderzoek naar de Zeeuwse hotelmarkt van start. Opdrachtgever is Provincie Zeeland, de klankbordgroep zal bestaan uit vertegenwoordigers van de hotellerie, gemeenten, Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme. Doel is om inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen in de Zeeuwse hotelmarkt in de afgelopen 15 jaar, de vitaliteit van het huidige hotelaanbod en de ontwikkelkansen in Zeeland voor hotelconcepten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de samenwerkende adviesbureaus ZKA Leisure Consultants en Horeca Maatwerk. Gedurende het onderzoek worden bedrijven in de hotelsector benaderd voor de benodigde gegevens. Resultaten worden tegen het eind van 2019 verwacht. Meer weten? Neem contact op met Madeline Buining van Provincie Zeeland.

« Back

Snelkoppelingen

Bookmark and Share