Ga direct naar


Zeeuws erfgoed toeristisch benutten

Folkloristische dag Middelburg, DNA Beeldbank op www.laatzeelandzien.nl, foto Mechteld JansenWednesday 19 December 2018

Erfgoed en toerisme kunnen enorm van elkaar profiteren, maar doen dat vaak nog onvoldoende. Erfgoed is verbonden met plekken en draagt daardoor bij aan de identiteit van die plek. Vanuit toeristisch en vrijetijdsperspectief is erfgoed een belangrijke bouwsteen voor het onderscheidend vermogen van regio’s. De vrijetijdssector kan het erfgoed benutten in het vertellen van verhalen over de regio en kan zo de beleving van bezoekers vergroten. Voor aanbieders van erfgoed biedt de vrijetijdssector een enorm potentieel van bezoekers, zowel verblijfstoeristen als dagtoeristen. Niet al deze toeristen zijn zich bewust van hun interesse in erfgoed en het is de kunst om hen te verleiden met een verhaal dat aansluit op hun individuele behoeften.

In deze publicatie hebben Kenniscentrum Kusttoerisme en Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland de handen ineengeslagen, met als doel om aanbieders van cultuur en erfgoed enerzijds en toerisme en vrije tijd anderzijds te stimuleren om meer met elkaar samen te werken. Bekijk de publicatie

« Back

Snelkoppelingen

Bookmark and Share