Ga direct naar


Circulair Beleven

EcolodgeMonday 05 November 2018

De wereld verandert. Klimaatverandering, grondstoffen raken op, steeds meer mensen en minder ruimte. De problematiek is bekend. Maar wat doen we eraan? Hoog tijd om te gaan denken in mogelijkheden.

Van sloop naar oogst
Er vindt inmiddels een omslag in denken plaats. Een wegwerpmaatschappij maakt plaats voor circulaire economie. Een economie waar materialen eindeloos kunnen worden hergebruikt en grondstoffen worden teruggewonnen. Dat is een hele uitdaging, maar (bijna) iedereen is er van overtuigd dat dit de richting is die we op moeten. Dat vergt een andere benadering, van ‘out of the box’ denken, experimenteren en samen met leveranciers en adviseurs nieuwe oplossingen vinden.

De cirkel rond – een betere beleving
Ook binnen de recreatiesector worden initiatieven genomen om met circulaire economie aan de gang te gaan. Op initiatief van NV Economische Impuls Zeeland, RECRON, het Kenniscentrum Kusttoerisme, en met steun van de Provincie Zeeland, is eind 2017 het project “Land in Zee, een Circulaire Beleving” gestart met de focus op circulair bouwen. Zo proberen we de circulaire transitie in Zeeland te versnellen. Snel veranderende trends en het gegeven dat een accommodatie na 15 jaar weer aan vernieuwing toe is, maakt circulair bouwen bij uitstek interessant voor de toeristische sector. De focus van het project ligt op bouwen, maar we kijken ook naar het ontwerp, de inrichting van het terrein, de infrastructuur, en de inrichting van de accommodaties en gebouwen. Kortom, door in te zetten op een circulaire toekomst bouw je aan een bedrijf dat meebuigt met de trends. Waar gasten een duurzame beleving kunnen ervaren. En ben je voorbereid op de gast van morgen.

Bijeenkomst Vervolg Circulair Bouwen
Op 20 februari 2019 vond de vervolg bijeenkomst Circulair Bouwen plaats. U kunt hier de uitnodiging terugzien. Tijdens deze avond verwelkomenden wij verschillende gastsprekers. Bent u benieuwd hoe deze bijeenkomst verliep? Lees hier meer over de inhoud van deze bijeenkomst.

Week van de Circulaire Economie
In de week van de circulaire economie heeft Gedeputeerde Jo-Annes de Bat aan Camping Schippers de eerste voucher uitgereikt om circulair te bouwen. De voucher maakt onderdeel uit van het project ‘Circulaire Beleving’. Sjaak en Anneke de Hullu-Schippers gaan drie landbouwloodsen circulair verbouwen op een andere plaats als werkplaats. Bent u als verblijfsrecreatie ondernemer ook geïnteresseerd in circulair bouwen? Bekijk dan de folder. Of meld u aan voor de volgende bijeenkomst. Indien u meer wil lezen over Sjaak en Anneke en de verbouwing van de die landbouwloodsen klikt u hier het bericht in de PZC lezen.

Bijeenkomst Bouwen met Toekomst
Op 3 oktober jl. vond de bijeenkomst "Bouwen met Toekomst" plaats. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Kenniscentrum Kusttoerisme samen met Impuls Zeeland en Recron in opdracht van Provincie Zeeland. Bekijk hier de uitnodiging en lees meer over hoe deze bijeenkomst verliep.

De gastsprekers hebben hun inspirerende ervaringen met ons gedeeld en u kunt hun presentaties ook hier terugvinden:
John van de Wetering
Taco Tuinhof
Douwe Leerstra

Interview
In de aanloop naar deze bijeenkomst is een van de gastsprekers door ons geinterviewd. U kunt het interview met Douwe Leerstra hier teruglezen.


« Back

Snelkoppelingen

Bookmark and Share