Ga direct naar


Bezoekers blij met Zeeuwse recreatiegebieden

Jan Erik Waider - UnsplashFriday 15 June 2018 09:24

Bezoekers zijn dik tevreden over de Zeeuwse natuur- en recreatiegebieden van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap. Dat blijkt uit een onderzoek van NBTC NIPO, in opdracht van Staatsbosbeheer en Provincie Zeeland. Jaarlijks worden er volgens dit onderzoek 16,4 miljoen bezoeken gebracht aan de 33 onderzochte gebieden. Die gebieden krijgen van de ondervraagden gemiddeld een 7,7.

Het doel van het onderzoek was tweeledig. Enerzijds wilden Staatsbosbeheer en de Provincie inzicht krijgen in wie de bezoekers zijn van de Zeeuwse natuur- en recreatiegebieden, wat zij daar doen en hoe zij die gebieden beleven. Maar ook wat er nog beter kan. Wat kunnen betrokken partijen doen om het de bezoeker nog meer naar de zin te maken? Want die bezoeker besteedt gemiddeld € 11,50 per bezoek. Dus kan het absoluut lonen het die bezoeker zo veel mogelijk naar de zin te maken.

Zeeland heeft een breed scala aan natuurgebieden waarvan mensen op veel manieren genieten. Ze recreëren er, maken ommetjes met de hond of gaan er (langdurig) met vakantie. Natuur- en recreatiegebieden zijn belangrijk voor Zeeland. Daarom – zo is de gedachte van de Provincie, Staatsbosbeheer en de andere zogenoemde terreinbeherende organisaties – is het zaak goed te zorgen voor de kwaliteit van de leefomgeving, voor zowel inwoners ván als bezoekers áán de provincie.

De onderzochte Zeeuwse natuur- en recreatiegebieden trekken in verhouding veel mensen die geïnspireerd en verrast willen worden, of een uitdaging zoeken, zo blijkt uit het onderzoek. Ook relatief veel natuurgerichte recreanten komen graag naar Zeeland. Daarnaast heeft de provincie een groot ‘verzorgingsgebied’. Iets minder dan de helft van de bezoekers komt namelijk uit de provincie zelf. De rest komt van buiten, vooral uit Zuid-Holland en Brabant. Mensen hebben dus verschillende wensen en behoeften als het gaat om het doorbrengen van vrije tijd in natuurgebieden. Het onderzoek geeft inzicht in die voorkeuren. ‘Dit is belangrijke informatie voor toekomstige ontwikkelingen van de gebieden’, volgens Ad van Hees van Staatsbosbeheer.

Woensdagmiddag presenteerden Staatsbosbeheer en Provincie tijdens een symposium niet alleen het onderzoeksrapport maar werd vooral ook nagedacht over de toekomst van natuurbeleving. Dat deden beide organisaties samen met natuurorganisaties, ondernemers en andere overheden die allerhande ideeën opperden voor verdere verbetering van de beleefbaarheid van natuur. Belangrijkste conclusie: we hebben al veel te bieden maar hoe krijgen we dat zo goed mogelijk over het voetlicht? Gedeputeerde Carla Schönknecht kondigde daarvoor een provinciebrede brandingstrategie aan die er bovendien op gericht zal zijn de bezoeker een optimale natuurbeleving te bieden, zonder dat dat ten koste gaat van diezelfde natuur. En daar kun je ook geld mee verdienen, zo werd nog eens vastgesteld met verwijzing naar de € 11,50 die de bezoeker gemiddeld uitgeeft. Die strategie wordt – met betrokkenheid van alle partijen – opgesteld door een extern bureau. Naast Provincie en Staatsbosbeheer zijn dat onder andere recreatie- en horecaondernemers uit de regio, andere terreinbeheerders, het Kenniscentrum voor kusttoerisme, de VVV en de Recron.

Snelkoppelingen

Bookmark and Share