Ga direct naar


Towards Destination Feelgood

Towards Destination Feelgood11 2016

Inspiratie voor innovatie binnen gezondheidstoerisme aan de kust.

Vorig jaar hebben studenten met verschillende achtergronden de minor Destination Feelgood gevolgd. In deze minor wordt kusttoerisme gekoppeld aan een gezonde regio. Studenten hebben trends en theorieën rondom gezondheidstoerisme en kustbestemmingsontwikkeling verkend waarna zij projectmatig toegepast onderzoek gedaan hebben. Deze verkenningen zouden als inspiratie voor innovatie binnen gezondheidstoerisme aan de kust kunnen fungeren! Bekijk hier de (Engelstalige) publicatie. 

Inspiration for coastal health tourism innovation.

Last year, students with a varying background participated in the minor Destination Feelgood. In this minor, coastal tourism is combined with a healthy region. Students explored trends and theories related to health tourism and coastal destination development, followed by applied research projects. These explorations serve as inspiration for coastal health tourism innovation! Click here to open the pubilcation.

« Back
Snelkoppelingen

Bookmark and Share