Ga direct naar


Bijeenkomst ‘Vitaliteit verblijfsrecreatiesector Zeeland’ 16 april

VerblijfsrecreatieTuesday 24 March 2015 10:52

De markt verandert steeds sneller, dat ervaart u iedere dag. Hoe kunt u, samen met ons, op deze veranderingen inspelen?

In de afgelopen tijd heeft ZKA Consultants, in opdracht van Provincie Zeeland samen met partners als RECRON, VEKABO, HISWA, Kenniscentrum Kusttoerisme, Economische Impuls Zeeland en gemeenten, onderzoek gedaan naar de verblijfsrecreatie in Zeeland. In december 2014 hebben veel ondernemers hieraan een bijdrage geleverd door een vragenlijst in te vullen. Dank daarvoor!

Nu is het tijd voor conclusies en discussie over het vervolg: wat kunnen ondernemers en overheden samen doen om ervoor te zorgen dat de verblijfsrecreatiesector in Zeeland succesvol blijft? Om de aanpak hiervan goed vorm te geven, willen we graag gebruik maken van uw kennis en ervaring. Hoe kunnen we de samenwerking vormgeven zodat de sector toekomstbestendig blijft en in kwaliteit toeneemt? Die discussie gaan wij graag met u als ondernemer aan.


Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst op donderdag 16 april, 19.30 – 21.30 uur.
Locatie: Provinciehuis Middelburg, Abdij 6, 4331 BK Middelburg


Programma

  • Aanleiding onderzoek
  • Conclusies onderzoek
  • Discussie over vervolgaanpak
  • Conclusies en afronding

U kunt zich tot 10 april aanmelden per e-mail
 

« Back

Snelkoppelingen

Bookmark and Share