Ga direct naar


Toeristische Ontmoetingsdag 2014

Tuesday 25 November 2014 11:33

25 november heeft onze jaarlijkse Toeristische Ontmoetingsdag plaatsgevonden. Dit jaar waren we te gast in Boerderij Land & Zeezicht in Kamperland. Een prachtige locatie die alle mogelijkheden biedt voor een goede bijeenkomst. Wij kijken terug op een geslaagde en inspirerende middag.

Margot Tempelman: welkom!

Margot Tempelman van Kenniscentrum Kusttoerisme trapte de bijeenkomst af met een korte inleiding over de Toeristische Uitvoeringsalliantie, een samenwerkingsverband van Economische Impuls Zeeland, VVVZeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme waarin integrale samenwerking tot uitdrukking komt.

.

Carla Schönknecht: de toekomst van de vrijetijdseconomie

Gedeputeerde Carla Schönknecht nam ons vervolgens mee in haar visie over de vrijetijdseconomie in Zeeland. Basis van deze visie is dat we als sector de wensen van de gast nog meer centraal zetten. Welke reis maken zij door, gebaseerd op de customer journey, en hoe kunnen we aan hun verwachtingen voldoen? In een afwisselende presentatie schetste zij haar toekomstbeeld van Zeeland als toeristische bestemming en vertelde ze over een aantal actuele projecten en ontwikkelingen in Zeeland. Zij vormen een belangrijke invulling van de toeristische Zeeuwse visie. De basis is en blijft LAND IN ZEE!: Zeeën van tijd, ruimte voor jezelf. Klik hier voor de beschrijving van de visie op de vrijetijdseconomie. U kunt tot 19 december reageren op deze visie.

Douwe Jan Joustra: circulaire economie

Na de pauze was het woord aan Douwe Jan Joustra. ‘Take, make, waste’; de huidige manier van omgaan met grondstoffen is niet geheel meer van deze tijd. Energie is volgens Douwe Jan niet het probleem, maar het gebrek aan een oneindige voorraad aan grondstoffen wél. De transitie van de huidige ‘lineaire’ economie naar een ‘circulaire’ economie biedt kansen om producten, componenten en grondstoffen opnieuw te gebruiken waardoor hun waarde zoveel mogelijk behouden blijft.

Kern van het circulaire denken is de door een klant gevraagde performance: het draait niet om een lamp (product), maar om licht (performance); het gaat niet om een vervoermiddel (product) maar om de reis (performance). ‘Performance-based-consumption’, als onderdeel van het circulair denken, laat zien dat een bedrijf niet alleen maar een product levert, maar meer kan worden gezien als ‘provider’ van een dienst of performance. Dit vraagt om heel andere zakelijke afspraken tussen partijen; contracten worden aangegaan rondom het leveren van een performance. U koopt geen lamp, maar betaalt voor het leveren van lichturen bijvoorbeeld.

Dit circulaire denken past heel goed bij de toeristische sector, daar gaat het immers om het creëren van beleving en plezier. Een concreet voorbeeld hiervan is de levering van speeltoestellen op Camping Scheldeoord in Baarland. Eigenaar Robbert Northolt was niet op zoek naar speeltoestellen voor op het park, maar naar de levering van ‘speelplezier’. Dit speelplezier houdt niet alleen de speeltoestellen zelf in, maar ook onder andere het onderhoud daarvan. Daarbij is de betaalmethode aan de leverancier ook bijzonder in dit concept; de hoogte van het bedrag’ wordt vastgesteld aan de hand van de gemeten tevredenheid van de gasten.

Circulair denken vraagt om omgekeerd denken: niet beginnen bij het product maar bij de gewenste performance. En dat betekent dat eigendom een heel andere rol kan krijgen: de speeltoestellen uit bovengenoemd voorbeeld zijn dan niet meer in het bezit van de camping, maar zijn wel nodig om de performance te leveren. De gast betaalt de camping voor het vakantieplezier (inclusief speelplezier), de camping betaalt voor het gebruik van de speeltoestellen. En zo is er een verdienmodel voor alle betrokkenen. Douwe Jan sluit af met het benadrukken dat niet alleen circulair denken maar vooral circulair doen van groot belang is. Bekijk de presentatie van Douwe Jan hier.

Ro Koster en Ad Kil: circulair denken in de praktijk

Vervolgens haken Ro Koster en Ad Kil van RO&AD architecten voornamelijk in op het doen van circulair denken. Het tweetal presenteerden tijdens de ontmoetingsdag drie projecten waarbij de vernieuwing en de circulaire filosofie ten grondslag ligt, inclusief het verdienmodel en de economische haalbaarheid voor alle betrokkenen.

Een van de projecten is het realiseren van een uitkijktoren bij Fort de Roovere. Dit fort is een onderdeel van de West Brabantse Waterlinie, die opnieuw zichtbaar wordt gemaakt in het landschap. De 25 meter hoge toren wordt een bijzonder landmark op het in ere herstelde Fort de Roovere, die zicht biedt op de gehele West-Brabantse Waterlinie.

De toren wordt gebouwd met authentieke materialen (hout en aarde), maar dat brengt een risico op vandalisme met zich mee. Daarom is de samenwerking met de inwoners van Bergen op Zoom opgezocht: enerzijds om de bouwkosten te beperken, maar vooral om emotionele binding met de toren te creëren. Je gaat immers geen toren vernielen die is gebouwd door “ome Henk”. De visie van de beide architecten biedt mogelijkheden voor ondernemers in de toeristische sector. Bekijk hun presentatie hier.

Het Gouden Lampje voor Gemeente Sluis 

Aan het einde van de middag werd door Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZeeland) de toerismeprijs voor overheden in Zeeland uitgereikt. Ondernemers hebben de neiging te mopperen op overheden, maar TOZeeland wil ook de waardering laten zien voor de vele goede initiatieven van diverse overheden. Het Gouden Lampje werd uitgereikt aan Gemeente Sluis, vanwege de vele toeristische initiatieven zoals Hotspot Breskens, Waterdunen en Badstatus Cadzand.

Na alle inspirerende en enthousiaste sprekers werd de netwerkborrel geopend, waar nog lang werd nagepraat over de opgedane kennis en inspiratie.

 

« Back

Snelkoppelingen

Bookmark and Share