Ga direct naar


Werksessie over het boekbaar maken van de regio

Online boekenWednesday 19 March 2014 09:42

Het merendeel van de Nederlanders boekt zijn vakantie inmiddels online. Als regio is het dan ook wenselijk dat al het toeristische aanbod online beschikbaar is, zodat consumenten zelf online een unieke vakantie kunnen samenstellen. Voordat dit gerealiseerd kan worden, is het belangrijk inzicht te krijgen in de wensen en eisen van aanbieders en consumenten als het gaat om het online aanbieden, combineren en boeken van toeristische producten. Hiervoor vragen we graag uw medewerking.

Op woensdag 19 maart as. organiseren wij een werksessie over het boekbaar maken van de regio. In deze kleinschalige, interactieve werksessie brengen we ondernemers uit West-Brabant en Zeeland bijeen, zowel verblijfsaccommodaties als attracties en vervoersbedrijven. Tijdens deze bijeenkomst brengt u met elkaar de huidige en gewenste situatie rondom het boekingsgedrag in beeld: Via welke kanalen verkoopt u uw product? Hoe boekt uw gast? En wat betekent dit als we de regio als geheel boekbaar willen maken? Op basis hiervan verkennen we knelpunten en mogelijke oplossingen. Tot slot bepalen we met elkaar de prioriteiten voor het boekbaar maken van het toeristisch aanbod in West-Brabant en Zeeland.

De bijeenkomst wordt geleid door Harald Buijtendijk en Ferry van de Mosselaer van NHTV Breda. Met uw ideeën, wensen en suggesties krijgen zij een goed beeld van de wensen en eisen die u als ondernemer stelt aan het online aanbieden, combineren en verkopen van uw product.

Dit onderzoek is onderdeel van het project Deltaleven; een project dat erop gericht is om al het aanbod in de Delta (Zuidwest-Nederland, dus West-Brabant en Zeeland) beter boekbaar te maken. In dit project werken verschillende partijen samen, zoals de hogescholen HZ (Vlissingen) en NHTV Breda, samenwerkend in Kenniscentrum Kusttoerisme, Economische Impuls Zeeland en VVV Zeeland. Deze partners werken weer nauw samen met ondernemers en overheden in West-Brabant en Zeeland.

Programma

10.00 uur  Welkom, kennismaking en toelichting onderzoek 
10.30 uur  Deel 1: De huidige situatie
• Hoe verkoopt u uw product (online)?
11.45 uur  Lunch 
12.15 uur   Deel 2: De gewenste situatie
• Wie is uw gast?
• Hoe zou deze gast in een ideaalsituatie zijn vakantie boeken? 
13.45 uur  Clusteren van knelpunten & oplossingen 
14.15 uur  Mogelijke oplossingen 
15.00 uur  Samenvatting en afsluiting 
15.15 uur  Einde 

Deze bijeenkomst, gecombineerd met een uitgebreide analyse van het zoek- en boekgedrag van consumenten, resulteert in een lijst van criteria die gelden voor het boekbaar maken van de regio. Op basis van deze criteria worden voorbeeldregio’s gezocht, die gelden als inspiratiebron voor Zuidwest-Nederland. Wat kunnen we van deze voorbeeldregio’s leren? Deze lessen worden gebruikt in het formuleren van een aanpak voor Zuidwest-Nederland. Deze aanpak bespreken we met ondernemers tijdens een vervolgbijeenkomst op woensdag 18 juni, daarna wordt het definitieve advies geformuleerd. 

U kunt zich per e-mail aanmelden bij Kim Provoost

« Back

Snelkoppelingen

Bookmark and Share