Ga direct naar


Ontwikkeling innovatief mobiliteitsconcept

1_mezger_algemeen_04webThursday 18 April 2019 16:41

Kenniscentrum Kusttoerisme heeft, sinds februari j.l., stagiaire Valerie van Koeveringe ingezet om een duurzaam mobiliteitsconcept te ontwikkelen voor de accommodaties van Te Kust van Peter Bommeljé in Domburg. Dit project komt voort uit het Europese project ‘MOVE’ (Mobility Opportunities Valuable to Everyone), gecombineerd met de interesse van Peter Bommeljé in duurzaamheid en specifiek in het thema ‘emissievrije vakanties’.

Bij Europees project ‘MOVE’ wordt gestreefd naar de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en gebruikersvriendelijke concepten met betrekking tot mobiliteit, door middel van co-creatie. Het doel is om mobiliteitsproblemen/vraagstukken in (semi-)rurale regio’s in Europa op een nieuwe manier aan te pakken en daarbij duurzaamheid en innovatie als key-elements te nemen.

Voor de conceptontwikkeling voor Te Kust worden de stappen door van het Design Thinking proces doorgelopen. De aflopen tijd is veel energie gestoken in het verrichten van deskresearch, maar binnenkort wordt vooral veldwerk verricht om zo op korte termijn tot een concept te komen. Binnenkort spreekt Valerie met verschillende gasten van de accommodaties van Te Kust over hun behoeften, wensen en verwachtingen omtrent duurzaam vervoer. Na deze interviews vindt een co-creatie sessie plaats met verschillende stakeholders en experts. Deze sessie vindt, naar alle waarschijnlijkheid, plaats in mei. Het doel is om in juni een mobiliteitsconcept uitgewerkt te hebben voor Te Kust. 

Dit mobiliteitsconcept voor Te Kust in Domburg zal als voorbeeld dienen voor internationale partners van project ‘MOVE’ voor toekomstige pilots in andere regio’s.

« Back

Snelkoppelingen

Bookmark and Share