Ga direct naar


De Evenementen Toolkit

Daniel Gzz - UnsplashFriday 01 February 2019 13:12

Voor evenementen is het belangrijk om hun meerwaarde te kunnen tonen aan subsidieverleners, sponsoren en publiek. Tevens kan het monitoren van evenementen van belang zijn voor toekomstige doorontwikkelingen. Kenniscentrum Kusttoerisme en ZB Planbureau hebben daarom in opdracht van Provincie Zeeland in 2014 een toolkit ontwikkeld waarmee evenementen hun meerwaarde kunnen meten. Jaarlijks zetten wij deze toolkit in bij een aantal leuke evenementen, zo ook dit jaar! In deze evenemententoolkit komen vier thema’s aan bod: merkimpact, maatschappelijke impact, belevingsimpact en bestedingen. De toolkit is geschikt voor verschillende typen evenementen, denk hierbij aan muziek-, cultuur- en sportevenementen.

Voor het onderzoek wordt gebruikt gemaakt van een gestandaardiseerde vragenlijst, analyse en rapportage. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van een factsheet. Let wel dat een voldoende respons noodzakelijk is voor een goed resultaat. Hier is de evenementenorganisator verantwoordelijk voor.

Aan het gebruik van de Evenementenmonitor​ zijn kosten verbonden. Hierbij moet rekening worden gehouden met een minimaal bedrag van € 1.500. Daarnaast is het van belang dat evenementenorganisatoren inzet tonen bij deelname.  

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op via kenniscentrumtoerisme@hz.nl of 0118-489756.

« Back

Snelkoppelingen

Bookmark and Share