Ga direct naar


Publications of the Research Centre for Coastal Tourism (in Dutch)

PROFITeer van ideeën voor empty nesters

Gearmd koppel (C) Rawpixel.com - Pexels03 2019 Zoals vele kustregio’s kent Zeeland nog altijd een sterk seizoenspatroon in het toerisme, met pieken in het voorjaar en de zomer. Hoewel het seizoen langzamerhand wat langer wordt, is het de wens ... full story

Zeeuws erfgoed toeristisch benutten

Folkloristische dag Middelburg, DNA Beeldbank op www.laatzeelandzien.nl, foto Mechteld Jansen12 2018 Erfgoed en toerisme kunnen enorm van elkaar profiteren, maar doen dat vaak nog onvoldoende. Erfgoed is verbonden met plekken en draagt daardoor bij aan de identiteit van die plek. Vanuit ... full story

De Zeeuwse Natuurbeleving

FOTO 4 damhertenBenvanAken03 2018 Natuur is niet voor iedereen hetzelfde, iedereen kent zijn eigen betekenis toe aan de natuur. De interpretatie en beleving van natuur verschilt van persoon tot persoon. Waar natuurbeherende ... full story

Handboek 'Maak kennis met uw doelgroep'

Handboek doelgroepen03 2018 Om nog beter in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de gast, publiceren wij het handboek ‘Maak kennis met uw doelgroep’. Deze publicatie geeft u inzicht in de voor Zeeland belangrijkste... full story

Vaste gast: onbekend maar belangrijk voor Zeeland

Vaste gast12 2017 Zeeland telt zo’n 115.000 vaste gasten: gasten met hun eigen vakantieaccommodatie in Zeeland. Dit komt overeen met zo’n 30% van de reguliere Zeeuwse bevolking. Jaarlijks brengen deze gasten 6 ... full story

Onderwijs is onderzoek

Voorkant Onderwijs is onderzoek11 2017 Eind vorig jaar heeft het Kenniscentrum Kusttoerisme u voor het eerst kennis laten maken met de samenwerking tussen het Kenniscentrum en studenten door u een kijkje te laten nemen in een aantal ... full story

HZ Tourism Management – Student Journal

Voorkantje10 2017 In het derde jaar Tourism Management op de HZ werken studenten onder andere aan het schrijven van een managementartikel. In dit artikel koppelen zij eigen interesses met trends in gezondheid en ... full story

Airbnb aan de kust

Airbnb publicatie (vierkant)04 2017 10 jaar geleden zou het voor het merendeel van de bevolking ondenkbaar zijn om aan onbekenden je huis te verhuren of bij mensen in de auto te stappen die geen vergunning hebben. Nu is het de ... full story

Culinair Zeeland

Culinair Zeeland01 2017 Eten en drinken zijn een essentieel onderdeel van de toeristische beleving, die altijd is gericht op het breken met de dagelijkse routine (Bessiere and Tibere, 2013). Ook als we thuis zijn, iets ... full story

Fietstocht door Zeeland

Publicatie recreatief fietsen12 2016 Jaarlijks fietsen vele bezoekers voor hun plezier door het Zeeuwse landschap. Alvorens de bezoeker op de fietst stapt, maakt hij een aantal overwegingen. De bezoeker laat zich inspireren, zoekt ... full story

Een frisse blik op het werkveld

Voorkant12 2016 Omdat Kenniscentrum Kusttoerisme onderdeel is van HZ University of Applied Sciences, is het mogelijk om op verschillende manieren samen te werken met studenten. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld ... full story

Beleef de ZeelandPas

Voorkantje07 2016 De ZeelandPas is dé belevingspas voor bezoekers en inwoners die Zeeland willen ontdekken. In deze nieuwe themapublicatie wordt een beeld geschetst van het gebruik van de ZeelandPas aan de hand van... full story

Bezoekers tevreden over onthaal aan de Zeeuwse kust

Gastvij ontvangen(voorkant)03 2016 Parkeren maakt een belangrijk onderdeel uit van de (strand)beleving van de Zeeuwse kust. Er is echter maar weinig inzicht in de wensen en behoeften van gebruikers van parkeerterreinen en strand. ... full story

Op pad met de wandelaar

Kinderen rennen naar het strand (wandelen)02 2016 Wandelen is voor zowel verblijfstoeristen, dagrecreanten maar ook voor inwoners een populaire activiteit in Zeeland. Naast een bezoek aan het strand en uit eten gaan, is een wandeling maken de ... full story

Vitamine Zeeland

Nadia Jamnik - Unsplash - Vitamine Zeeland02 2016 Het nieuwe jaar is van start en termen als ‘meer sporten’, ‘meer bewegen’, ‘gezonder eten’, ‘fitter worden’ en ‘stoppen met..’ vliegen ons weer om de oren. We zijn er (onbewust) regelmatig mee ... full story

Toerist in Vervoering

Omdenken Mobiliteit01 2016 Wat de gast ook doet tijdens zijn vakantie of daguitstap, de gast moet zich altijd verplaatsen en daarvoor is altijd een vorm van vervoer nodig. Vervoer van- en naar de bestemming van de ... full story

Strandovergangen 2.0

Strandovergangen 2.0.01 2016 Nieuwe inspiratie voor strandovergangen Veel bezoekers komen naar Zeeland voor een dagje strand. De toegang naar het strand, via een strandovergang, vormt daarbij het startpunt. De huidige ... full story

De Customer Journey

voorkantje12 2015 In deze themapublicatie worden de verschillende fasen van de customer journey nader beschreven, onderverdeeld in voor, tijdens en na het bezoek. Hierbij wordt ingezoomd op Zeeland als bestemming ... full story

Eindrapportage Proximity: 'Why travel further?'

proximityrapport09 2015 In het Interreg project Proximity werkten partijen uit Engeland, Frankrijk, Vlaanderen en Nederland samen om toeristisch-recreatieve ondernemers te stimuleren het onderscheidend vermogen van de ... full story

Kansen voor een gastvrij onthaal in Zeeland

voorkant parkeren03 2015 Parkeerterreinen zijn vaak de eerste indruk van bezoekers aan Zeeland. Om de ontvangst, service en doorverwijzing naar het strand en voorzieningen te verbeteren is door Kenniscentrum Kusttoerisme ... full story

Zeeland als sporttoeristische bestemming

voorkant sport en toerisme02 2015 In deze themapublicatie wordt eerst ingegaan op Zeeland als sportprovincie. Daarna wordt toegelicht wat het begrip sporttoerisme inhoudt en welke drie specifieke vormen van sporttoerisme er te ... full story

De Delta: van dromen naar delen

Online shopping02 2015 Als onderdeel van het project Deltaleven liet Kenniscentrum Kusttoerisme onderzoek doen naar de manier waarop toeristisch aanbod het beste online gepresenteerd kan worden. Uitgangspunt is de wijze... full story

Inspiratiefolder natuur & toerisme

voorkantje folder natuur en toerisme12 2014 In deze inspiratiefolder nemen we u mee aan de hand van een aantal voorbeelden. Daarin worden een optimale natuurbeleving voor de gast en kwaliteitsverbetering van de natuur gecombineerd met een ... full story

Campertoerisme: een internationale marktanalyse met kansen voor Zeeland

Voorkantje campertoerisme07 2014 Steeds meer toeristen kiezen ervoor om met de camper op vakantie te gaan. Vrijheid en comfort zijn enkele redenen waarom een toenemend aantal toeristen kiezen om te reizen per camper in plaats van... full story

Zeeland hotspot voor watersport

watersport06 2014 In dit themarapport wordt allereerst ingegaan op watersport in Nederland in het algemeen. Vervolgens wordt ingezoomd op twee specifieke segementen: de surfers, in relatie tot de hotspot ... full story

Kerncijfers Goeree-Overflakkee

leaflet goeree02 2014 Leaflet toeristische kerncijfers 2012 Goeree-Overflakkee uitgevoerd in opdracht van gemeente Goeree-Overflakke. Download full story

Europees onderzoek campertoerisme (English)

campervoorkant02 2014 Steeds meer mensen kiezen ervoor om op vakantie te gaan met een camper. Comfort en het gevoel van vrijheid zijn enkele redenen waarom een toenemend aantal toeristen voor een camper kiezen in ... full story

Fietsknooppuntensysteem 2.0

382415_2853440555219_1699966408_n12 2013 Als onderdeel van de businesscase recreatieve infrastructuur is fietstoerisme een belangrijk speerpunt van Provincie Zeeland. Het huidige fietsroutenetwerk is aangelegd in 2006 en groot onderhoud ... full story

Consumententrends 2013

Cover leaflet trends 201307 2013 Dit leaflet beschrijft de belangrijkste consumententrends die invloed hebben op toerisme.  full story

Medisch Toerisme; Kansrijk in Zeeland?

medisch voorkant05 2013 De afgelopen jaren is in Zeeland gewerkt aan zorgtoerisme. Dit is nog maar in beperkte mate in het vakantieaanbod waarneembaar. Vanuit toerisme wordt samenwerking met de zorgsector en de medische ... full story

SusTRIP: kennis delen in Europa

Themarapport SusTRIP - cover12 2012 In dit rapport worden de onderzoeksresultaten en ervaringen van het project SusTRIP beschreven. full story

Cruise Tourism (ENG)

cruise eng voorkant10 2012 Download Cruise Tourism, From a broad perspective to a focus on Zeeland The cruise industry is the most important growth sector in the entire tourism market. The market is still growing, despite ... full story

Wellness in the Delta (English version)

wellness10 2012 This report 'Wellness in the delta. An Analysis of Threats and Opportunities' addresses the subject of 'wellness' in the Delta region. Download full story

Coastal Tourism

coastal tourism08 2012 Publicatie in het engels, geschreven voor het CMT congres 2012:   The aim of this report is to obtain an insight into the domain of coastal tourism, especially in The Netherlands, in order to be ... full story

Daarom Watersport

daarom watersport07 2012 De betekenis van watersport in beeld gebracht full story

Cruisetoerisme: vanuit breed perspectief ingezoomd op Zeeland

Untitled05 2012 De cruise-industrie is de meest belangrijke groeisector in de gehele toeristische markt. De markt maakt nog altijd een positieve groei door, ondanks de wereldwijde economische crisis. ... full story

Toeristische rapportage Tholen 2010-2011

tholen04 2012 Rapportage over toeristische cijfers, gasttevredenheid en werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sector op Tholen. Download hier de toeristische rapportage Tholen 2010-2011. full story

Vrijetijdsbesteding in de Delta 2012

vrijetijdsbesteding in de Delta03 2012 Het consumeren van vrijetijdsactiviteiten levert een grote bijdrage aan onze economie. Voor consumenten blijkt vrije tijd een belangrijke tegenhanger te zijn voor de gejaagdheid van alledag. Vaak ... full story

Funshoppen in Zeeland

Funshoppen in Zeeland06 2011 Deze themapublicatie Funshoppen in Zeeland, samengesteld door het Kenniscentrum Kusttoerisme, biedt u inzicht in het belang en de omvang van funshoppen in Zeeland. De voorliggende rapportage is ... full story

Activiteiten Zeeuws Jaar van de Fiets 2010

jaar van de fiets04 2011 Activiteiten Zeeuws Jaar van de Fiets 2010 Onderzoek in opdracht van Provincie Zeeland. full story

Dutch Divers' Delta

voorkant duik04 2011 In dit themarapport wordt aan de hand van de resultaten van een internationaal marktonderzoek ingegaan op de kansen met betrekking tot de onderwatersport in Zeeland. Het eerste deel geeft ... full story

Camperen in Zeeland

omslag website campertoerisme02 2011 Rapport Camperen in Zeeland 2010-2011 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Provincie Zeeland. full story

Inkomend Toerisme in Zeeland

Themarapport Inkomend Toerisme in Zeeland - Voorpagina01 2011 Toerisme is wereldwijd één van de belangrijkste groeisectoren en is daarom ook voor de Nederlandse economie van groot belang. NBTC (2010) meldt dat de totale bestedingen aan toerisme in 2009 ... full story

Havens a la carte

Voorzijde Havens à la carte01 2011 Havens a la carte. Atlas haventypologieen full story

Wellness in de Delta. Kansen en voorbeelden verzameld

Voorzijde Themarapport Wellness12 2010 Wellness is populair! Dit blijkt uit de aandacht die door het bedrijfsleven, de media en de politiek aan het onderwerp wordt besteed. Wellness betekent tegenwoordig meer dan een combinatie van ... full story

Vrijetijdsbesteding in de Delta

Themarapport 2010-01 Vrijetijdsbesteding in de Delta01 2010 Eind 19e eeuw werd vrije tijd door de werkenden opgevat als resttijd. Vrije tijd was belangrijk voor mensen, maar pas ver nadat zij voorzien waren van baan en inkomen. Steeds duidelijker is dat ... full story

Reizen op grote voet

Themarapport 2009-02 Reizen op grote voet 200809 2009 Het effect van toerisme op het milieu in het algemeen en het klimaat in het bijzonder staat volop in de belangstelling. In 2008 brachten NHTV en NRIT in samenwerking met NBTC-NIPO het ... full story

Toerisme in de Delta

Themarapport 2009-01 Toerisme in de Delta05 2009 Themapublicatie Toerisme in de Delta full story

Oversteek naar de Delta

oversteek delta01 2007 Oversteek naar de Delta, onderzoek naar de kansen van de Engelse watersportmarkt   full storySnelkoppelingen

Bookmark and Share