Ga direct naar


Terugblik Toeristische Ontmoetingsdag 2017

DSC03233dinsdag 28 november 2017 14:26

Op woensdag 22 november vond de jaarlijkse Toeristische Ontmoetingsdag plaats in Theater de Mythe in Goes. Dit jaar stond in het teken van ‘Zeeuwse beleving zoekt gast’. In deze terugblik leest u er meer over.

Opening Toeristische Ontmoetingsdag

Margot Tempelman en Gedeputeerde Vrijetijdseconomie, Carla Schönknecht

De opening van de Toeristische Ontmoetingsdag werd gedaan door Margot Tempelman, Projectmanager Kenniscentrum Kusttoerisme en door de Gedeputeerde Vrijetijdseconomie, Carla Schönknecht. Margot Tempelman heette alle genodigden van harte welkom op de Toeristische Ontmoetingsdag in theater de Mythe te Goes.

Vervolgens nam Carla Schönknecht het woord en benadrukte ze in haar speech dat het belang van Zeeland voorop moet staan. In samenwerking met 17 uiteenlopende partijen is het de Provincie Zeeland gelukt om de Kustvisie op te zetten met als doel mooie stranden, beschermde natuur én om een gevarieerd recreatieaanbod aan te bieden. Gezamenlijk moet er van de Zeeuwse gebieden geprofileerd worden, dit betekent dus niet ieder voor zich.

Provincie Zeeland is bezig met innoveren. Ondernemers kunnen via innovatievouchers financiële ondersteuning krijgen voor het opzetten van innovatieplannen. Tijdens Carla Schönknecht haar speech werd live verbinding gemaakt met Reinder de Jong, projectleider bij het Routebureau VVV Zeeland. Het publiek werd meegenomen naar een innovatievoorbeeld van het ‘FietsOpstappunt’ Cadzand-Bad. In de toekomst zullen deze FietsOpstappunten in Zeeland geplaatst worden om zo Zeeland als beste fietsprovincie van Nederland te maken.

Lees hier verder.

In gesprek met André Doffer en Marlies Pulsford

Na de openingswoorden van Margot Tempelman en Carla Schönknecht, werd het plenaire gedeelte vervolgd in de vorm van een ‘college tour’. De keynote sprekers André Doffer en Marlies Pulsford werden geïnterviewd over doelgroepen en DNA.

André Doffer - Doelgroepen 

Tijdens het interview vertelt André Doffer, expert in leefstijlen, over de verschillende doelgroepen die naar Zeeland op vakantie gaan. André Doffer introduceert Moniek, Ria, Eva, Peter en Kai. Wie bezoekt jouw bedrijf? En wat zijn de wensen van deze doelgroep(en)? Volgens André Doffer is het belangrijk dat ondernemers deze vragen kunnen beantwoorden, zodat zij kunnen inspelen op de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen.

Lees hier verder.

Marlies Pulsford - Zeeuws DNA

Thema van de bijeenkomst was ‘Zeeuwse beleving zoekt gast’. Maar omgekeerd geldt ook: gasten zoeken een Zeeuwse beleving. Zij komen hun vrije tijd doorbrengen in Zeeland en willen dan ook ervaren dat ze in Zeeland zijn en niet op een andere willekeurige plek. Daarom presenteerden Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme tijdens het programma de website www.mijnzeeuwsdna.nl. Deze website staat boordevol inspiratie en tips voor toeristisch-recreatieve ondernemers: hoe maak je jouw bedrijf onderscheidend van andere bedrijven en hoe laat je jouw gasten ervaren dat ze in Zeeland zijn? Deze website is ontwikkeld als onderdeel van het Interreg 2 Zeeën-project PROFIT*. 

Lees hier verder.

Verdiepende sessies

Alle aanwezigen hebben vervolgens deelgenomen aan één van de verdiepende sessies. Er waren vijf sessies met ieder een eigen onderwerp dat aansloot op het hoofdthema, de Zeeuwse beleving. De verdiepende sessies stonden onder leiding van verschillende experts. Per sessie vindt u hieronder een korte samenvatting en de bijbehorende presentatie.

Sessie 1: Korte training: Hoe speel je in op doelgroepen?
André Doffer, DISCVision

André Doffer (DiscVision) ging in de vervolgsessie dieper in op doelgroepen. In deze deelsessie besprak André niet alleen het achterliggende model, maar werden een aantal voorbeelden uit de praktijk aangehaald. Om klantgericht te werken vormen doelgroepen een goed hulpmiddel. Maar welke doelgroepen trek je als bedrijf aan? Wat kenmerkt deze doelgroep? Deze vraag moet regelmatig gesteld worden want de ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op.

Bekijk hier de presentatie van André Doffer.

Sessie 2: Aan de slag met jouw Zeeuwse DNA
Marlies Pulsford, Goodtotell

Na het plenaire deel waarbij Marlies Pulsford de deelnemers heeft meegenomen in hoe je als ondernemer in kan spelen op je DNA, werd tijdens de deelsessie hier nog wat dieper op ingegaan. Hoe doe je dit nu als ondernemer of gemeente en hoe spring je er dan echt uit?

Vertel het verhaal aan jouw gasten en wees trots op het Zeeuwse DNA. Marlies zoomde in op de drie succesfactoren die hierbij een rol spelen. Te beginnen bij: maak jezelf relevant. Stel je zelf de vraag ‘Als mijn bedrijf er morgen niet meer is, wat mist mijn gast dan?’. Daarnaast is het belangrijk om verbindingen te leggen met collega’s. Samen kun je de vakantiebeleving van de gast vergroten. En tot slot: creëer een echte en unieke meerwaarde. Wees persoonlijk naar je gast, doe het net even anders en blijf dichtbij jezelf. Wees ambassadeur en fan van Zeeland! Voor meer inspiratie, zie de website www.mijnzeeuwsdna.nl.

Bekijk hier de presentatie van Marlies Pulsford.


Sessie 3: Online media kansen voor ieder bedrijf

Marc Arnold, Zoekhelden en Esther van Vonderen, VVV Zeeland

Deze sessie is erop gericht de deelnemers mee te nemen in mogelijkheden van online marketing. Waarom is online marketing interessant? Als we groepen van mensen willen benaderen deden we dat in het verleden met bijvoorbeeld advertenties in kranten, bladen, veelal niet erg gericht. We schoten als het ware met hagel op een niet te identificeren groep mensen. De TV als medium is daar een goed voorbeeld van. De 4 stappen (See, Think, Do en Care) die op traditionele wijze van marketing werden genomen gaan van grofmazig naar specifiek. Een kostbare bedoening, zonder dat duidelijk rendement zichtbaar was (zie presentatie sheet funnel).

Bij online marketing draaien de 4 stappen zich om. Er wordt gestart met de klant de je al kent, vandaaruit bouw je het bereik verder uit, kortom:

  1. Waardeer wat je nu al hebt (Care)
  2. Kijk eerst dicht bij huis (Do)        
  3. Ga dan pas zaaien (Think en See)

Aan het eind van de sessie 'Online media kansen voor ieder bedrijf' kwam een vraag over de mogelijkheid van het volgen van cursussen op gebied van Google Analytics, Google Adwords en Facebook. VVV zal op korte termijn bij partners peilen in welke mate en hoe concreet de behoefte, wensen en verwachtingen hierin zijn, om daar vervolgens een op maat invulling aan te geven. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Bekijk hier de presentatie van Marc Arnold en Esther van Vonderen.

Sessie 4: Samenwerkingskansen tussen gezondheid en toerisme
Judith van Poppel, Lectoraat Gezonde regio (HZ) en Tatiana Booi, Economische Impuls Zeeland

In de sessie ‘Samenwerkingskansen tussen gezondheid en toerisme’ werd verteld hoe de combinatie tussen gezondheid en toerisme een ultieme Zeeuwse beleving kan creëren. Het project SAIL (Stay Active and Independent for Longer) is hier een mooi voorbeeld van. SAIL is een internationaal project waarbij onverwachte combinaties gemaakt worden tussen de vrijetijdssector en de gezondheidsindustrie met als doel het langer actief en onafhankelijk houden van ouderen. Het doel is dat zij minder afhankelijk worden van traditionele gezondheids- en sociale voorzieningen.  

Ondernemers kregen in deze sessie de kans om samen te brainstormen over de mogelijkheden die zij zien tussen gezondheid en toerisme in Zeeland. Er kwamen verschillende ideeën naar voren. Denk hierbij aan een kookboek met lokale Zeeuwse producten gecombineerd met informatie over de streek, Tai Chi aanbod in het Tropisch bos (Omnium), en aan het inzetten van Zeeuwse senioren om samen met gasten te koken waardoor gasten, door verhalen van vroeger, een andere kant van Zeeland te zien krijgen.

Bekijk hier de presentatie van Judith van Poppel en Tatiana Booi. Meer informatie over het project SAIL vindt u hier

Sessie 5: Big data: experimenten en ervaringen
Diana Korteweg Maris, Kenniscentrum Kusttoerisme

De kennis over de gast staat centraal in de sessie van Diana Korteweg Maris. Waar vorig jaar data analisten nog in de verkennende fase verkeerde in het project PROFIT, zijn inmiddels de wensen van de ondernemers in kaart gebracht. Tijdens de sessie heef Diana het publiek meegenomen in de stappen die essentieel zijn voor een succesvolle aanpak van het analyseren van big data. Door middel van data analyse kan men correlaties vinden in verschillende datasets, die niet echt op het eerste oog zichtbaar zijn. Het begint met de behoefte van de ondernemer in kaart te brengen, dit wordt aangevuld met passende data en de analyse hiervan. Door deze data goed te interpreteren leidt het tot bruikbare data. Bruikbare data zijn vaak gevisualiseerde gegevens die de vraag van de ondernemers beantwoorden.

Bekijk hier de presentatie van Diana Korteweg Maris. Meer informatie over PROFIT vindt u hier*PROFIT is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract nr. 2S01-029-PROFIT.

« Terug

Snelkoppelingen

Bookmark and Share