Ga direct naar


Verslag PROFIT bijeenkomst

Logo PROFITwoensdag 11 oktober 2017 11:03

Op 20, 21 en 26 september hebben de PROFIT bijeenkomsten voor de drie proeftuinen Renesse, Oostkapelle en Goes plaatsgevonden.Tijdens deze bijeenkomsten zijn de uitkomsten van de eerste analysefase gepresenteerd. Ook zijn de vervolgstappen besproken. Wat zijn de wensen nu en wat is mogelijk met de beschikbare data? Naast de big data analyses heeft André Doffer de deelnemers meer verteld over leefstijlsegmentatie en hoe je hier als bedrijf op kunt inspelen.

De zoektocht in big data  

In het voorjaar zijn alle PROFIT bedrijven bezocht en is de bedrijfsdata opgehaald. In totaal hebben we van zo’n 45 Zeeuwse ondernemers data ontvangen. Dit resulteerde in duizenden bestanden met veel verschillende data vanuit veel verschillende systemen. De cruciale vraag die jullie tijdens de startbijeenkomst in maart gezamenlijk hebben geformuleerd heeft betrekking op de motivatie en beleving van de gast. Waarom komen mensen naar onze regio en wat ondernemen ze? We hebben een eerste stap gezet om deze vraag te beantwoorden en zijn hiervoor allereerst aan de slag gegaan met de kwalitatieve data (teksten); voornamelijk reviews. Het gaat hierbij om zelf aangeleverde data maar daarnaast zijn ook voor alle proeftuinen de reviews alle deelnemende bedrijven op diverse review websites geanalyseerd.

Uit de reviewanalyse komt naar voren dat per regio andere thema’s worden benoemd door de gasten. Zo wordt bijvoorbeeld op Walcheren meer gesproken over kinderen, op Schouwen-Duiveland meer over locatie en personeel en op Zuid-Beveland meer over eten. Opvallend is dat bij alle regio’s veel wordt gesproken over het thema culinair. De meeste reviews (90%) zijn positief. De resultaten vanuit de reviews kunnen op bedrijfsniveau worden ingezien maar ook kan een eigen bedrijf benchmarken met andere bedrijven of met de regio. Bekijk hier de presentatie voor de resultaten van Goes/ Wolphaartsdijk, Renesse en Oostkapelle.

Let op: de resultaten zoals weergegeven in de presentatie dienen als experiment en geven een eerste inzicht in de analysemogelijkheden. Verdere verdieping is noodzakelijk.

Big data vervolg 

Gebleken is dat campings minder waarde hechten aan de (bedrijfs)analyse van reviews dan bijvoorbeeld dagattracties en hotels. De wens is om meer in te zoomen op bestemmingsniveau in plaats van op bedrijfsniveau. Zo kan beter inzichtelijk worden gemaakt wat de gast over een regio schrijft. Hier gaan we de komende periode mee aan de slag. Daarnaast gaan we de thema’s en woorden verder uitwerken. Zo gaan we bijvoorbeeld uitzoeken waarover gesproken wordt bij het thema culinair.    

Graag brengen we ook het feitelijk gedrag in kaart. Dit blijkt lastig in verband met de verscheidenheid van systemen en de verzameling van de data. De komende periode gaan we mogelijkheden verkennen om dit proces meer te automatiseren en om meer dezelfde data bijeen te brengen. De wens is om uiteindelijk transacties in kaart te brengen en die te combineren met externe data zoals evenementen, weer, en actualiteiten. Hiermee kunnen ondernemers hun eigen resultaten benchmarken, zowel door de tijd heen als met andere bedrijven. Door deze werkwijze kunnen we ook het effect van campagnes en acties in kaart brengen.
Momenteel wordt al gewerkt aan manieren om transactiedata automatisch binnen te halen. Zo verkent Economische Impuls Zeeland verkent momenteel de mogelijkheden van een apparaatje dat tussen kassa en bonprinter kan worden geplaatst om zo de data te kunnen ontsluiten.

Doelgroepen

In PROFIT draait het om meer kennis van de gast, maar dat is meer dan big data analyse. Het helpt om gasten in doelgroepen te plaatsen, niet op basis van demografische factoren, maar op basis van wensen en voorkeuren. Leefstijlen zijn hierbij een zinvol hulpmiddel. Sommigen kennen dit al vanuit Recron; Kenniscentrum Kusttoerisme en VVV Zeeland gaan hiervan nu een Zeeuwse vertaalslag maken.

Tijdens de bijeenkomst heeft André Doffer (expert leefstijlsegmentatie) de deelnemers meer verteld over dit onderwerp en wat ondernemers hier zelf mee kunnen. Bekijk hier de presentatie van André. Kenniscentrum Kusttoerisme gaat een handleiding voor Zeeuwse ondernemers ontwikkelen waarmee zij verschillende doelgroepen leren herkennen en hierop kunnen inspelen. Deze handleiding wordt eind 2017 aan alle ondernemers toegezonden.  

Tot slot

Wij willen alle deelnemers die aanwezig waren bij de bijeenkomsten hartelijk danken voor hun komst. De komende periode gaan Kenniscentrum Kusttoerisme en het ICT team van de HZ verder aan de slag met de data-analyse. Mochten jullie nog aanbevelingen of opmerkingen hebben, horen wij dit graag. Wij houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen en zien u hopelijk bij een volgende PROFIT bijeenkomst.

« Terug

Snelkoppelingen

Bookmark and Share