Ga direct naar


Leven Lang (Excel)leren in de Gastvrijheidssector

Leven Lang Leren (vierkant)donderdag 11 mei 2017 10:26

In 2015 presenteerde de gastvrijheidssector haar visie “Vinden, Verrassen en Verbinden”. Het verrassen van de gast vraagt om meer aandacht voor excellente service, vakmanschap en aandacht voor de gast. Uiteindelijk is het de mens (de werknemer en ondernemers in de gastvrijheidssector) die de beleving echt maakt en werkelijke gastvrijheid kan bieden. Vooral in deze economisch moeilijke tijd kan het niveau van gastvrijheid bepalend zijn voor de overlevingskansen van bedrijven. 

Excellente gastvrijheid vraagt om het begrijpen van de wensen en verwachtingen van de gast, een gast met een sterk wisselend gedrag. Werknemers in de gastvrijheidssector moeten in staat zijn om dit excellente niveau van gastvrijheid te leveren, gecombineerd met vakinhoudelijke kennis. Dit vraagt om professionalisering in de branche. Eén van de meest belangrijke actie-agenda’s in de visie is dan ook ‘Human Capital’, waarin het stimuleren en faciliteren van persoonlijke ontwikkeling en vakmanschap van zowel huidige als toekomstige werknemers centraal staat.

Vanuit deze actie-agenda is een zogenaamd icoonproject benoemd met de volgende doelstelling: Het gastvrijheidsonderwijs creëert een aantrekkelijk en inspirerend aanbod voor een ‘leven lang leren’, zodat de medewerker trots is op zijn vak, zijn vak beheerst, met passie en plezier werkt, teneinde de gast altijd een geweldige gastvrijheid te laten ervaren.

Het Center of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH), als samenwerking van hogescholen Stenden, NHTV en HZ, is aan de slag gegaan met dit icoonproject, startend met een onderzoek naar de wensen vanuit de gastvrijheidssector voor wat betreft het leven lang leren. 

In de publicatie vindt u meer informatie over dit project en worden de resultaten en vervolgstappen weergegeven.

Bekijk hier de publicatie.

« Terug

Snelkoppelingen

Bookmark and Share